Инструменти:
Лупи со сталак PDF Печати Е-пошта
Четврток, 10 Декември 2009 13:32

501222-b380px

Лупа со сталак  -
Модел 501222
Акрилна леќа; Можност за зголемување 2х , 6х и 10х ; Димензии: 85 х 50 мм
Цена - 1,003.00 ден.

501230-b380px

Лупа со LED светло
Акрилна леќа со димензии: Ø 130 mm
Зголемување: 2x
LED светло
Цена - 1,416.00ден.

#lupi #lupisoledsvetlo #delta #лупи #луписоледсветло #делта #lupisostalak