Инструменти:
Термометар Биметален убоден PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 07 Декември 2009 11:13
106663_300-b380px
Биметален убоден термометар
Мерно подрачје од -10 º C до 100 ºC
Должина на сонда 125 mm / Пречник Ø 50 mm
Цена - 649.00 ден.

106662_100-b380px

Биметален убоден термометар за печење месо
Мерно подрачје од  0ºC до +120ºC
Должина на сонда 125 mm / Пречник Ø 50 mm
Цена - 767.00 ден.

Термометарот се забодува во најдебелиот дел од месото. Печењето е завршено кога стрелката ќе ја достигне препорачаната температура на скалата. После употреба само се брише со влажна крпа.