Инструменти:
Дигитален термометар In - Out PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 07 Декември 2009 10:43

105061_600
Модел  105061
Дигитален термометар со мерно подрачјe: внатре од - 10 ºC до + 50 ºC и надвор од - 50 ºC до + 70 ºC.
Мin/max функција. Целзиус и Фаренхајт скала - °C/°F. Батерии вклучени.
Термометарот се поставува на рамна површина и сондата се поставува надвор. На дисплејот можете да ја одчитувате температурата каде што се наоѓа термометарот и температурата каде се наоѓа сондата. Можете да ја проверите максималната и минималната температура со притискање на копчето min/max. Меморијата ја памти максималната/минималната температура од последното ресетирање.
Цена - 944.00ден.

201371517818627

Термометар за внатрешна и надворешна температура
Мерно подрачје на внатрешна температура - од -10ºC до +50ºC;
Мерно подрачје на надворешна температура - од -50ºC до +70ºC;
Часовник
Должина на кабел - 1метар
Димензии - 58x740x13mm
Цена - 530.00 ден.

18010450_1877070025840270_5410325723106545819_n

Дигитален темометар (in/out) со влагометар
Модел  306126
Мерно подрачје на температура:
- надворешна температура од -50ºC до +70ºC;
- внатрешна температура од -10ºC до +50ºC;
Мерно подрачје на релативна влажност од 20% до 99 %
Мin-max функција
Цена - 1,416.00 ден.

34689407_2065954100285194_4945042473496870912_n

Дигитален термо-хигрометар со сонда за надворешна температура
со часовник и аларм
Мерно подрачје на температура - од -10ºC до +50ºC;
Мерно подрачје на надворешна температура - од -50ºC до +70ºC;
Мерно подрачје на релативна влажност - од 10% до 99%
Minimum - maximum функција
Часовник, календар и аларм
Димензии - 110x58x18mm
Цена - 890.00 ден.
21617990_1945802048967067_7566002820990223902_n
Термометар за фрижидери и замрзнувачи со аларм со сонда
Мерно подрачје :
- надворешна температура од -50ºC до +70ºC;
- внатрешна температура од -20ºC до +70ºC;
Минимум/максимум функција
Аларм функција
Цена - 1,298.00ден.