Инструменти:
pH-Метар Лабораториски PDF Печати Е-пошта
Петок, 26 Декември 2008 15:50

Лабораториски рН-Метар со мерно подрачје од 0 до 14 рН.
Резолуција 0,01 рН.
Точност ± 0,06 рН

Рачна температуран компензација
Време на реакција 20 до 30 секунди
Пуфери за калибрација pH4 и pH7

Димензии 150х86х30мм.

ph_lab

Лабараториски pH-метар со електрода за течност
Цена - 20,650.00ден.

Лабараториски pH-метар со електрода за суви материи
Цена - 22,420.00ден.