Инструменти:
Дата Логер PDF Печати Е-пошта
Четврток, 27 Ноември 2008 14:04

microlog3
Дата Логер - “МИКРО ЛОГ“, за регистрирање и запис на температура и влажност.

Мерно подрачје за температура од -30 до +50 ºC/ 0,5ºC, точност ± 1К.

Мерно подрачје за влажност од 0 до 90%/0,5% Рел. Влажност, точност ± 3% Рел.Влажност.

Внатрешна меморија која овозможува 16000 записи со време, датум и температура, односно 8000 записи со време, датум, температура и влага. Софтверот кој е вклучен во испораката, овозможува подесување на времето на мерење од 10 секунди до 2 часа, подесување на гранични вредности на мерењата. Со помош на софтверот се врши и отчитување на измерените вредности на компјутер во вид на график или листа, кои понатака може да се испечатат и зачуваат, што е во согласност со новите HACCP регулативи за чување и транспорт на прехрамбени производи.