Инструменти:
Метеостаници 1 PDF Печати Е-пошта
Среда, 16 Март 2011 13:46
meteostanicimeler

- трите вградени инструменти (термометар, влагометар и барометар) ви овозможуваат да направите краткорочна (дневна) временска прогноза, т.е. да предвидите какво време се очекува во текот на денот.

Метеоролошката станица служи за мерење на температура, релативна влажност и атмосферски притисок. Метеоролошката станица се монтира на ѕид и таа е конструктивно изведена така да овозможува непречено струење на воздухот до сензорите. Барометарот има вградена дополнителна стрелка со која може секојдневно да се обележува вредноста на воздушниот притисок.