Инструменти:
Термохигрометар со безжичен сензор PDF Печати Е-пошта
Вторник, 08 Февруари 2011 13:11

105045termohigro

Голем дисплеј, надворешна температура и влажност/ внатрешна температура и влажност, минимум и максимум функција. Температурата и влажноста се мерат каде што е поставен инструментот и каде што е поставен сензорот.М аксимално растојание на безжичниот пренос е 30m отворен простор. Инструментот  дозволува истовремен прием на податоци од 3 безжични сензори.

Мерно подрачје на температурата - внатрешна од  0 ºC до + 50 ºC и надворешна од - 50 ºC до + 50 ºC.

Мерно подрачје на влагата е од 20% до 99%.

Цена - 2,596.00 ден.