Инструменти:
Кардио 10 PDF Печати Е-пошта
Петок, 07 Мај 2010 11:45
kardio10

Пулсметар со безжичен трансмитерски појас кој се мести околу срцето. Кардио 10 има штоперица, аларм функција - местење на таргет зона со звучен аларм, пратење на просечниот пулс и на максималниот пулс, податоци од вежбањето на одредена дата.