Инструменти:
Алкохолметри PDF Печати Е-пошта
Вторник, 22 Декември 2009 11:51

alkoholmetarsotermometar1

Алкохолметар со термометар
Мерно подрачје од 0 до 100% vol.
Рефернтна температура е 20ºC
Цена - 1,298.00 ден.

Потребно е да се знае температурата на алкохолот, бидејќи од температурата зависи и концентрацијата на алкохол што ја мерите. За да добиете точни вредности се врши температурна корекција. Темометарот има скала за корекција на процентите алкохол во зависност од температурата. Рефернтна температура на алкохометарот е 20ºC. Со овој мерач мерите температура и доколку таа отстапува од референтната вредност, по скалата за корекција се врши точно одредување на процентот на алкохол. Доколку температурата е повисока од референтната, се одземаат %, и обратно, доколку е пониска од референтната се додаваат % vol.