Инструменти:
Ареометри PDF Печати Е-пошта
Вторник, 22 Декември 2009 11:46

Ареометри за :

- хидрогенпероксид 0 -50%

- амонијак 0 -35%

- солна киселина 0 - 39%

- сулфурна киселина 0-45% и 45 - 96%

- хидроксид (сода) 0-27% и 25 -50%

- оцетна киселина 0 -75%